1. Chính sách bảo mật:

Tadi Travel cam kết bảo mật thông tin Khách Hàng. Tadi chỉ sử dụng thông tin cá nhân Quý Khách cho mục đích đặt phòng, hỗ trợ Khách Hàng.

2. Chính sách hủy và hoàn tiền:

Tadi cam kết về chất lượng dịch vụ của mình, đông thời luôn luôn bảo vệ quyền lợi cao nhất cho Quý Khách. Trong trường hợp hoàn hoặc hủy bỏ dịch vụ thì Tadi Travel sẽ áp dụng mức hoàn hủy theo quy định của từng nhà cung cấp