0989 10 58 56
Villa FLC Sh43, FLC Sầm Sơn, Tp.Thanh hóa
[email protected]
Lai Hoang Giang

Lai Hoang Giang

Sinh ra và lớn lên tại Thái Bình. Học tập sinh sống tại Hà Nội
Là 1 Người bình phàm, thích sự đơn giản. Lựa chọn việc tử tế