Chào mừng Bạn đến với Tadi Travel

Cảm ơn Bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Tadi Travel!

Tổng quan:

Trang web này và mọi trang web phụ liên quan được xuất bản và duy trì bởi Tadi Travel, khi sử dụng trang, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu rõ trong thông báo pháp lý này. Bạn tuyên bố mình có quyền hợp pháp để chấp nhận Điều khoản sử dụng này thay mặt cho chính Bạn cũng như cho bất cứ bên nào mà Bạn đại diện
Khi sử dụng trang web này, xin vui lòng đồng ý rằng:
1. Bạn chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của Bạn.
2. Bạn có năng lực pháp lý, Bạn đã đủ 18 tuổi trở lên
3. Bạn bảo đảm rằng mọi thông tin mà Bạn cung cấp về chính Bạn và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.
4. Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.
5. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng,khiêu dâm, chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích nào khác thông qua trang web này.
6. Bạn không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp Bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân Bạn và mang tính phi thương mại.

Sản phẩm và dịch vụ

  • Mọi sản phẩm cũng như dịch vụ Tadi Travel cung cấp trên web là hoàn toàn đúng như mô tả
  • Tadi Travel chịu trách nhiệm hoàn toàn theo hợp đồng nếu không thực hiện đúng như mô tả, thỏa thuận/hợp đồng giữa 2 bên

Trường hợp bất khả kháng

Tadi Travel không chịu trách nhiệm trước Khách Hàng về những trường hợp bất khả kháng như: Động đất, núi lửa, bão gió, chiến tranh, đình công, biểu tình, khủng bố, rối loạn chính trị..

Tadi Travel sẽ luôn đứng về phía quyền lợi chính đáng của Khách Hàng và sẵn sàng đấu tranh cho điều đó